Program obrad

Rejestracja odbywać się będzie przez obydwa dni konferencji do godz. 15.00 przy stoliku w holu na V piętrze (tuż obok wejścia do sali 544).

Sobota 2 grudnia 2017

 

PANEL PLENARNY 1 10:00-11:30 (sala 544)

Mgr Wioleta Gierszewska, Uniwersytet Gdański
Migracje jako skutek tożsamości etnicznej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

Dr Anna Kaganiec-Kamieńska, Uniwersytet Jagielloński
Migracje i granice w społeczności portorykańskiej

Mgr Agnieszka Powierska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Temat migracji i uchodźstwa w dokumencie animowanym

 

Przerwa kawowa (30 minut)

 

PANEL 2 A 12:00-13:30 (sala 544)

mgr Michał Bomastyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
(U)sytuowani poza społeczeństwem. Ontologia sytuacji uchodźczej

Mgr Kamil Kuhr, Uniwersytet SWPS
Przestrzenie współzależności. O cielesnym wymiarze doświadczenia uchodźstwa

Kamil Exner, Uniwersytet Jagielloński
Od ksenofobii do dyskryminacji

 

PANEL 2 B 12:00-13:30 (sala 443 a)

Agnieszka Więckiewicz, Uniwersytet Warszawski
Losy węgierskiej szkoły psychoanalitycznej. Od Sándora Ferencziego po Michaela Bálinta

Mgr Erwina Dybisz, Uniwersytet Rzeszowski
W poszukiwaniu namiastek ojczyzny: gettyzacja brytyjskiej przestrzeni w polskiej prozie migracyjnej (na wybranych przykładach)

Mgr Justyna Bieniek, Uniwersytet Rzeszowski
„Poprawienie granic” we wspomnieniach przesiedleńców akcji H-T nad podstawie „To nie jest miejsce do życia, Stalinowskie wysiedlenia znad Bugu i z Bieszczad” Krzysztofa Potaczały

 

Przerwa obiadowa (90 minut)

 

PANEL 3 A 15:00-16:30 (sala 544)

mgr Piotr Czerkawski, Uniwersytet Wrocławski
Wina Woltera. Pozycja imigranta we współczesnym kinie francuskim

Mgr Marta Kasprzak, Uniwersytet Łódzki
Na rubieżach społeczeństwa. Wizerunki paryskich imigrantów we współczesnym kinie francuskim

Dr Kalina Kukiełko-Rogozińska (Akademia Sztuki w Szczecinie), dr Krzysztof Tomanek (Uniwersytet Jagielloński)
Poza punkt zbiegu. Projekt Levant Trilogy Rity Leistner

 

PANEL 3 B 15:00-16:30 (sala 443 a)

Dr Aneta Jurzysta, Uniwersytet Rzeszowski
Ku lepszemu światu? Obraz uchodźcy w najnowszej prozie niemieckojęzycznej

Mgr Bartosz Duszyński, Uniwersytet Jagielloński
Za murami Mea Shearim – ultraortodoksyjna dzielnica w Jerozolimie

Mgr Natalia Sienko, Uniwersytet Wrocławski
Relacje bułgarsko – tureckie w kontekście współczesnego kryzysu migracyjnego

 

Przerwa kawowa (30 minut)

 

PANEL 4 A 17:00-18:30 (sala 544)

dr hab. prof. nadzw. UŁ Agnieszka Zatorska, Uniwersytet Łódzki,
Prezentacja kryzysu uchodźczego w wybranych słoweńskich tekstach prasowych

mgr Katarzyna Huczek, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Rola procesów imigracyjnych w kształtowaniu bezpieczeństwa kulturowego Polski

 

PANEL 4 B 17:00-18:30 (sala 443 a)

Mgr Dominika Szymanek, Uniwersytet Śląski
Graniczność Norwida. O kulturowych i czytelniczych murach wokół poety

Mgr Paulina Skrzyp, Uniwersytet Śląski
Polak na obcej ziemi. Wschód w życiu i twórczości Michała Czajkowskiego

mgr Elżbieta Popławska-Cibicka, Uniwersytet Wrocławski
Twórczość emigracyjna Stefanii Zahorskiej w kontekście „polskiego Londynu”

 

Niedziela 3 grudnia 2017

 

PANEL PLENARNY 5 10:00-11:30 (sala 544)

Dr Magdalena Ochwat, Uniwersytet Śląski
Pomiędzy dawną gościnnością, a dzisiejszym zamknięciem. O tym jak dawniej przyjmowaliśmy uchodźców w Polsce – kilka refleksji z dydaktyką szkolną w tle

Dr Renata Rozbicka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Imigrant czy uchodźca?  Obywatele Ukrainy w Polsce w świetle przekazów medialnych

Dr Joanna Stepaniuk, Uniwersytet Warszawski, PWSZ w Skierniewicach
Proces adaptacji kulturowej współczesnych ukraińskich migrantek do (nie)łatwych warunków życia w Polsce

 

Przerwa kawowa (30 minut)

 

PANEL PLENARNY 6 12:00-13:30 (sala 544)

Dr Magdalena Żmijkowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, Różnorodność kulturowa Warmii i Mazur na łamach prasy olsztyńskiej po 1989 roku

Mgr Magdalena Jackowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kwestia muzułmańska w Polsce i jej medialne reprezentacje na przykładzie serwisu informacyjnego „Wiadomości” TVP1

Dorota Kudyba, Uniwersytet Jagielloński
Obraz uchodźcy w mediach na podstawie artykułów zamieszczanych na portalu Onet.pl i Niezależna.pl w 2016 roku

 

Przerwa obiadowa (90 minut)

 

PANEL 7 A 15:00-16:30 (sala 544)

Dr Piotr Jakubowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
„Ludzie tacy, jak my” – artystki i artyści przeciw hegemonii dyskursu antyuchodźczego

Mgr Joanna Birek, Uniwersytet Łódzki
Mandżurski western jako filmowa reprezentacja doświadczenia imigracyjnego Koreańczyków w XX wieku

Mgr Natalia Grabka, Uniwersytet Śląski
Afryka kolonialna czy postkolonialna? Wybrane współczesne filmy o Kenii na tle problemów współczesnej tożsamości kulturowej

 

PANEL 7 B 15:00-16:30 (sala 443 a)

Mgr Magdalena Skrodzka, Uniwersytet Warszawski
Ukraińcy, uchodźcy, muzułmanie – w Polsce z Polakami?

Natalia Chrobak, Uniwersytet Jagielloński
Pola Semantyczne – Co o Ukraińcach myślą Internauci

Mgr Elżbieta Mirga-Wójtowicz , Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Migracyjne ścieżki polskich Romów do Wielkiej Brytanii – co wiemy i dlaczego tak mało?

 

Przerwa kawowa (30 minut)

 

PANEL 8 A 17:00-18.30 (sala 544)

Dr. hab. Joanna Hańderek, Uniwersytet Jagielloński
Wykluczenie migrantów – wykluczenia człowieka

Mgr Jan Donimirski
Charles Taylor i Jürgen Habermas o tożsamości zbiorowej i autonomii podmiotu

Mgr Eryk Cichocki, Uniwersytet Wrocławski
Mury. Problemy uchodźców w wypracowaniach uczniowskich

 

PANEL 8 B 17:00-18.30 (sala 443 a)

Mgr Krzysztof Zimny, Uniwersytet Warszawski
Huczny powrót do domu: wygnańcy w polityce zagranicznej państw starożytnej Grecji

Mgr Sergiusz Anoszko, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Izolacja społeczna wyznawców nowych ruchów religijnych przyczynkiem do uchodźctwa: Wielka Migracja Mormońska 1846-1857

Mgr Wawrzyniec Banach, Uniwersytet Jagielloński
Unia Europejska a sekurytyzacja kryzysu migracyjnego

Miejsce obrad

Konferencja odbędzie się w sali nr 544 na V piętrze oraz sali numer 433 a na IV piętrze budynku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Podchorążych 2.

Rejestracja odbywa się na V piętrze w holu przed salą nr 544.

uniwersytet20pedagogiczny20krakc3b3w20kierunki20studic3b3w

Najdogodniejszy dojazd do miejsca obrad z kompleksu dworcowego, tj. Dworca Głównego PKP oraz Małopolskiego Dworca Autobusowego (MDA), jest tramwajami (przejazd tą samą trasą samochodem lub autobusem w godzinach szczytu – w Krakowie więc niemal permanentnie – zajmuje dwukrotnie więcej czasu) linii 414 oraz 24.

Informacje o aktualnych rozkładach jazdy znaleźć można na stronie http://rozklady.mpk.krakow.pl oraz https://krakow.jakdojade.pl. W przypadku konieczności wezwania taksówki, najlepiej korzystać z usług Taxi Mega bądź ICAR.

Mapa dla uczestników i gości konferencji:

Sala konferencyjna będzie zaopatrzona w komputer, rzutnik oraz głośniki.

Organizatorzy i kontakt

UP logo

Logo fundacji

Instytut Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (gospodarz wydarzenia)

Ośrodek Badawczy Facta Ficta
w Krakowie (główny organizator)

Wydział Filozofii UJ

Instytut Filozofii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (współpraca organizacyjna)

Komitet organizacyjny

dr hab. Joanna Hańderek (Uniwersytet Jagielloński)
dr Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Barbara Szymczak-Maciejczyk (Uniwersytet Pedagogiczny)
mgr Wojciech Madeja (Uniwersytet Śląski)

Kontakt

Zgłoszenia abstraktów na konferencję, jak również wszelkie listy z pytaniami organizacyjnymi prosimy kierować pod adresem mury.konferencja@gmail.com.

Call for papers

Rok 2017 zdominował obraz i symbolika muru – od słynnej deklaracji wzniesienia muru na granicy z Meksykiem z programu wyborczego nowo wybranego prezydenta Stanów Zjednoczonych aż po upadek muru dzielącego ludzi od nie-ludzi w serialu Gra o Tron. Te realne i symboliczne zobrazowania mają wspólny punkt odniesienia. Jest nim manifestująca się w przestrzeni społecznej polityczna potrzeba kreślenia na ogólnoludzkiej mapie siatki granic i stref wpływów. Innym czy obcym staje się wówczas ktoś spoza muru lub z zagranicy – która, jak choćby w języku polskim, nazywana jest nawet jednym słowem, cementując postkolonialny i postzależnościowy podział na wnętrze i zewnętrze. Ponowoczesna humanistyka może dostrzec w tym problemie potrzebę rozpoczęcia biopolitycznej refleksji nad fenomenem muru jako obszaru jednocześnie przechodniego i nieprzechodniego. Organizatorom konferencji „Mury. Uchodźstwo i ruchy migracyjne w przestrzeni kulturowej i historycznej” zależałoby z tego względu na podjęciu rozważań nad:

 • symbolicznymi i realnymi murami i granicami;
 • gettami i gettyzacją;
 • izolacją społeczną / samoizolacją emigrantów;
 • konfrontacją kultur i etnosów;
 • nierównym statusem społecznym emigrantów i autochtonów;
 • migracjami masowymi, wojennymi i politycznymi;
 • uchodźcami i uchodźstwem;
 • ksenofobią i nacjonalizm;
 • psychologicznymi aspektami emigracji, problemami adaptacyjny­mi i samotnością emigracyjną;
 • relacjami medialnymi o emigracji;
 • emigracją w kontekście mowy nienawiści;
 • emigracją jako zagrożeniem ekonomicznym i kulturowym;
 • kulturą, sztuką i literaturą emigracyjną.

Konferencja odbędzie się na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniach 2-3 grudnia 2017 roku. Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres mury.konferencja@gmail.com mija 10 listopada 2017 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: (1) abstrakt (max. 600 słów); (2) notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy oraz (3) numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji, w tym zwłaszcza cateringu, przygotowa­nia materiałów dla uczestników oraz – w zależności od liczby zainteresowanych – wydania publikacji w formie re­cenzowanej monografii zbiorowej w otwartym dostępie w multiformacie (.pdf, .epub, .mobi), przewiduje się opłatę konferencyj­ną w wysokości 350 PLN.

Wkrótce na stronie pojawią się szczeółowe informacje nt. miejsca obrad. Program zostanie opublikowany po zrecenzowaniu wszystkich nadesłanych zgłoszeń i zakończeniu rejestracji uczestników z referatami.